Incassozaken

Het sluitstuk van de ondernemer; u heeft geleverd of uw diensten verricht, en vervolgens wordt u niet betaald. De telefoon wordt niet meer opgenomen, uw emails of aanmaningen hebben geen resultaat. Wat nu?

Niet kunnen betalen is iets anders dan niet willen betalen. Betalingsonmacht, of betalingsonwil, twee verschillende problemen, die ieder op een andere manier moeten worden aangepakt. Vaak is het ook de vraag of er nog ingebreke moet worden gesteld, alvorens het juridisch verzuim komt vast te staan. Veel facturen vermelden “gaarne uw betaling binnen 15 dagen”, maar is dat een fatale termijn? Ik adviseer  simpelweg “betaling binnen 15 dagen” op de factuur te schrijven. Formeel is er dan wel sprake van een direct optredend verzuim.

In de regel zal Kwaliteits Advocatuur uw debiteur toch eerst nog eens formeel ingebreke stellen en daarbij ook incassokosten aanzeggen. Meestal helpt een formele brief van een advocaat en wordt er alsnog betaald. Is dat niet het geval, dan is er meer aan de hand. Van geval tot geval wordt dan bekeken wat de volgende stap zou kunnen zijn.

Veel ondernemingen maken gebruik van incassobureaus of deurwaarderskantoren. Vaak wordt de hoofdvordering vervolgens ten onrechte verhoogd met 15% incassokosten, hetgeen meestal terecht op bezwaren stuit. Incasso- en deurwaarderskantoren hebben vaak ook niet de expertise in huis om de soms noodzakelijke stap naar de rechter te maken. Als de vordering bestreden wordt door de debiteur, leidt dit tot een nodeloze of zelfs verloren procedure.

Ook voor het verweer tegen een incasso is het raadzaam om een advocaat te raadplegen.

Zaken zoals:

  • Incasso van facturen of lidmaatschapsgelden

  • Verweer tegen incasso’s

Voor wie?

  • Bedrijven en particulieren
  • Start ups
  • ZZP-ers

Incassozaken

Het sluitstuk van de ondernemer; u heeft geleverd of uw diensten verricht, en vervolgens wordt u niet betaald. De telefoon wordt niet meer opgenomen, uw emails of aanmaningen hebben geen resultaat. Wat nu?

Niet kunnen betalen is iets anders dan niet willen betalen. Betalingsonmacht, of betalingsonwil, twee verschillende problemen, die ieder op een andere manier moeten worden aangepakt. Vaak is het ook de vraag of er nog ingebreke moet worden gesteld, alvorens het juridisch verzuim komt vast te staan. Veel facturen vermelden “gaarne uw betaling binnen 15 dagen”, maar is dat een fatale termijn? Ik adviseer  simpelweg “betaling binnen 15 dagen” op de factuur te schrijven. Formeel is er dan wel sprake van een direct optredend verzuim.

In de regel zal Kwaliteits Advocatuur uw debiteur toch eerst nog eens formeel ingebreke stellen en daarbij ook incassokosten aanzeggen. Meestal helpt een formele brief van een advocaat en wordt er alsnog betaald. Is dat niet het geval, dan is er meer aan de hand. Van geval tot geval wordt dan bekeken wat de volgende stap zou kunnen zijn.

Veel ondernemingen maken gebruik van incassobureaus of deurwaarderskantoren. Vaak wordt de hoofdvordering vervolgens ten onrechte verhoogd met 15% incassokosten, hetgeen meestal terecht op bezwaren stuit. Incasso- en deurwaarderskantoren hebben vaak ook niet de expertise in huis om de soms noodzakelijke stap naar de rechter te maken. Als de vordering bestreden wordt door de debiteur, leidt dit tot een nodeloze of zelfs verloren procedure.

Ook voor het verweer tegen een incasso is het raadzaam om een advocaat te raadplegen.

Zaken zoals:

  • Incasso van facturen of lidmaatschapsgelden

  • Verweer tegen incasso’s

Voor wie?

  • Bedrijven en particulieren
  • Start ups
  • ZZP-ers

Heeft u een dringende vraag waar u direct antwoord op wilt?

Het kantoor heeft korte lijnen en staat u graag direct te woord. Stuur een Whatsapp en u ontvangt vandaag nog antwoord:

 06 55843230