Rechtsbijstand en verwachtingsmanagement

In Nederland hebben ruim 3 miljoen mensen een rechtsbijstandsverzekering. Daarmee hebben de verzekeraars een grote markt en worden er jaarlijks miljoenen aan premies geïncasseerd. De voorlichting van de verzekerde over zijn rechten binnen de verzekeringspolis laat...